[Free Download] Himpunan DSKP Mata Pelajaran Tahun 5 KSSR (Semakan)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk mata pelajaran Tahun 5 bagi KSSR Semakan akan digunakan mulai Tahun 2021.

Berikut merupakan DSKP untuk pelbagai mata pelajaran Tahun 5. Para guru boleh klik pautan yang disediakan untuk memuat turun mengikut keperluan masing-masing.

DSKP Mata Pelajaran Tahun 5 KSSR Semakan

1. DSKP Bahasa Melayu Tahun 5 SK & SJK [Klik Sini]

2. DSKP Matematik Tahun 5 [Klik Sini]

3. DSKP Sains Tahun 5 [Klik Sini]

4. DSKP Pendidikan Islam Tahun 5 [Klik Sini]

5. DSKP Pendidikan Moral Tahun 5 [Klik Sini]

6. DSKP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 5 [Klik Sini]

7. DSKP Bahasa Cina Tahun 5 SK & SJKC [Klik Sini]

8. DSKP Bahasa Tamil Tahun 5 SK & SJKT [Klik Sini]

9. DSKP Pendidikan Muzik Tahun 5 [Klik Sini]

10. DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 5 [Klik Sini]

11. DSKP Sejarah Tahun 5 [Klik Sini]

12. DSKP Reka Bentuk Teknologi Tahun 5 [Klik Sini]

13. DSKP Bahasa Arab Tahun 5 [Klik Sini]

14. DSKP Bahasa Iban Tahun 5 [Klik Sini]

15. DSKP Bahasa Kadazandusun Tahun 5 [Klik Sini]

16. DSKP Bahasa Semai Tahun 5 [Klik Sini]

✅ Promosi LAZADA Terkini Diskaun Sehingga 70%: Klik Sini

Untuk cikgu-cikgu yang berminat untuk dapat bahan-bahan atau infomasi pendidikan yang terkini boleh Follow kami di:
Facebook Page: MyCikgu.net
Facebook Group: My Cikgu Group
Telegaram Channel: mycikgu